Daglig leder/kursleder
Ingegerd Espås

Om Ingegerd

Ingegerd Espås har siden 1975, undervist flere tusen personer i Transcendental Meditasjon og andre stressreduksjons-metoder, i inn- og utlandet. Hun ble utdannet og autorisert som lærer i Transcendental Meditasjon i Sveits i 1975 av Dandi
Swamis of the Himalyas elev, Maharishi Mahesh Yogi. Hun driver nå sin egen virksomhet med egne kursopplegg.

Ingegerd har 17 års erfaring som leder i offentlige virksomheter, deriblant som sosialsjef/avdelingssjef. Hun er utdannet sosionom med tilleggsutdanning i coaching og lederutvikling og benytter sin erfaring vedr. dette i sin kursvirksomhet. I tillegg er hun referansepunktterapeut.

Ingegerd har undervist i studieteknikk og kommunikasjon ved Friundervisningen i Oslo og for lærere i videregående skole.

I tillegg har hun i flere år studert vedisk vitenskap, bl.a. i India, og praktiserer videregående meditasjonsteknikker.

Ved siden av kursvirksomhet, er Ingegerd human-etiker og rotarianer. Hun har også vært aktiv politiker i bydelsutvalg og komiteer.

I de senere år, har hun engasjert seg i overgrep mot eldre i hjemmet og i institusjoner. I 2006 holdt hun et innlegg om overgrepsproblematikk i Køln, på et seminar som EU arrangerte. I 2008 ble hun invitert av EU til Brüssel for å delta på en konferanse om forebygging av eldrevold. Ingegerd har flere ganger satt fokus på eldrevold gjennom presse, radio og fjernsyn.